BREAKING NEWS:

Genaro Iglesias

Miami-Dade County's deputy mayor resigns

Miami-Dade County Deputy Mayor Genaro "Chip" Iglesias announces his resignation Wednesday.