Actress Cynthia Nixon takes stand against Rosacea

Cynthia Nixon's focus turns to skin health